Logo

Škola

Výukové třídy

Výuka v naší škole je systematická – studenti postupují vždy od jednoduššího ke složitějšímu s ohledem na individuální dispozice každého studenta.

Studenti si mohou vybrat:

Shaolinquan

Shaolinquan - Sifu Pavel Kala

V této skupině se noví studenti nejdříve učí základům. Základy jsou nezbytné, protože připravují tělo i mysl začátečníka na složitější a náročnější cvičení technik, sestav, cvičení se zbraněmi, qigong apod. Bez dobrých základů se nelze učit žádný styl, nelze získat žádnou dovednost kungfu.

V pokročilejší skupině je trénink zaměřen především na dobré zvládnutí 18-ti technik Shaolinu (Shaolin Shiba Fa), základních sestav a průpravných cvičení pro rozvoj obratnosti, koordinace a uvolněnosti. Studenti se učí jednoduché sparingové drily a také základy qigongu, statické pozice a další cvičení.

Střední a vyšší úroveň shaolinu zahrnuje trénink náročnějších ručních sestav, zbraní, množství průpravných partnerských cvičení, použití technik ze sestav apod. Trénink qigongu a vnitřních technik je těžší, vyžaduje větší úroveň dovedností, znalostí a pochopení.

Qinna a sebeobrana

V této třídě je výuka hned od počátku zaměřena na praktické techniky. K běžnému repertoáru patří páky, účelové údery a kopy, podražení apod. Také některé údery a tlaky na akupunkturní body. Jednoduchá a účinná sebeobrana beze zbraně a proti běžným zbraním. Speciální druhy posilování pro trénink qinna, několik technik pro práci s vnitřní energií a cvičení pro flexibilitu a uvolnění. Vše jednoduché a efektivní.

Qigong a Tongzigong

Tato skupina nemá charakter bojového stylu, ale některá vnitřní cvičení jsou společná. Studenti se zde učí, jak postupně uvolnit tělo, zbavit mysl napětí, uklidnit emoce a probudit energii. Postup je volný, nenásilný. Hlavní roli zde nehrají fyzické dispozice studentů, ale trpělivost a pravidelné cvičení. Výsledky přicházejí pozvolna, ale jejich efekt je trvalejší a hlubší, než je obvyklé u běžných fyzických aktivit. Studenti se prostřednictvím tréninku vnitřní energie, fyzických a mentálních technik, učí vnímavosti na více úrovních a postupně dosahují hlubšího propojení se sebou samými.

Cvičení v této skupině je vhodné i pro studenty bojového umění, neboť uvolňuje bloky v proudění Qi, které někdy vznikají při náročném cvičení kungfu. Cvičení také rozvíjí vysokou flexibilitu a měkkost (yin aspekt), která doplňuje fyzický trénink kungfu (yang aspekt), učí koncentraci, hloubce a klidu mysli.Shaolin Natural School Of Kung Fu, (CC BY-NC-SA 3.0) Ondřej Benkovič 2013