Logo

Škola

Škola přirozenosti šaolinského kung fu

Tak jako existuje mnoho řek, které se vlévají jedna do druhé a nakonec splynou s oceánem, tak existuje mnoho cest, které se vzájemně prolínají až se nakonec všechny rozpustí v nekonečném Vědomí. Kung Fu – jako umění těla, energie, mysli i ducha – je jednou z těchto mnoha cest. Název školy, který navrhl Sifu Chen Shi Hong, věrně vystihuje to, co vědomě i nevědomě hledáme – Světlo bezbřehého Vědomí, jež nám ukáže cestu domů, do stavu Jednoty, původní přirozenosti Tao.

O škole

Naši školu v Brně založil a stále vede sifu Pavel Kala. Škola existuje od března roku 1990. Od této doby prošla svým vývojem a proměnou v obsahu i zaměření.

Zabýváme se cvičením a výukou několika tradičních stylů a forem cvičení, které jsou přínosné pro zdraví a fyzickou kondici, rozvíjejí vnitřní klid, vyrovnanost a v neposlední řadě také schopnost sebeobrany.

Hlavním cílem naší školy je komplexní rozvoj studentů ve vnějších i vnitřních aspektech výuky prostřednictvím vyváženého cvičení.

Nabízíme výuku:

Nezabýváme se soutežní formou cvičení.

Výuka probíhá formou večerních (odpoledních) tréninků v Brně. Některá cvičení jsou společná (rozcvička, průpravná cvičení, základní sestavy apod.), jiná – neboť cvičíme v menších skupinách – jsou vedena více individuálně podle přirozených schopností a pokročilosti studentů.

2-krát do roka pořádáme mimo Brno 4-5 denní výcvikové soustředění v přírodě.

Pro zdokonalování studentů nabízíme také soukromé lekce v každém z nabízených druhů cvičení.Shaolin Natural School Of Kung Fu, (CC BY-NC-SA 3.0) Ondřej Benkovič 2013